Διατροφική ετικέτα

Σχεδιασμός Διατροφικής ετικέτας

Για  τον παραγωγό συσκευασμένων τροφίμων, το φούρνο, το ζαχαροπλαστείο, το εστιατόριο, τον εκδότη βιβλίων συνταγών, το μάγειρα.

Μία υπηρεσία βασισμένη στις ανάγκες της εποχής όπου ο καταναλωτής θέλει και πρέπει να γνωρίζει τη σύσταση των τροφίμων που πρόκειται να καταναλώσει.

Οι ετικέτες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1169/2011.

Η υπηρεσία παρέχεται και μεμονωμένα στην ανάλυση των συνταγών με πλήρη αποτελέσματα σε όλα τα θρεπτικά συστατικά και βασίζεται στον υπολογισμό με βάση τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν, ή στον υπολογισμό με βάση γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα.

Δώσε ταυτότητα στα τρόφιμά σου!
Επικοινώνησε μαζί μας για ακόμα περισσότερες πληροφορίες!